AGROKOMPLEX 2004 - Výstava
Agrokomplex 2004 - 31. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh

Miesto a termín konania: Areál výstaviska agrokomplex Nitra (19.-24.8.2004)