KONTAKTY    
     
 
+421 2 5341 6171   IMBER s.r.o.
+421 2 5341 8076   Plynárenská 4
+421 2 5341 8077   821 09 Bratislava
+421 (0) 903 755 096/5   Slovenská republika
       
OBCHODNÉ ODDELENIE    
     
• príjem objednávok - fakturácia    
• vystavovanie dodacích listov a faktúr    
• vybavovanie reklamácií Michal Chrapan mobil: +421 (0) 903 664 347
• obchodné akcie   Email: chrapan@imber.sk
• zabezpečovanie prepravy k odberateľom    
• objednávanie tovaru od dodávateľov    
       
• noví odberatelia    
• nové výrobky Irena Chrapanová mobil: +421 (0) 903 447 202
• noví pracovníci   Email: chrapanova@imber.sk
• PR a reklama    
       
  SEKRETARIÁT A UČTÁREŇ    
     
• správa sekretariátu    
• zápočty úhrad / úhrady Lucia Gschwengová mobil: +421 (0) 903 755 095
• vymáhanie pohľadávok   Email: imber@imber.sk
• inventarizácia    
       
• účtovníctvo a dane Oldřich Humpolec mobil: +421 (0) 905 716 291
• výkazy a štatistiky   Email: humpolec@imber.sk